Accueil => Wilaya Algerie

SetifSuperficie (km2) : 6504

Nombre de communes : 60

Nombre de dairas : 09

Nom des dairas :
Ain Larnet, Ain El-Kebira, Beni Aziz, Ain Oulmane, Ain Azel, Beni Ourtilane, Bouamdas, Bougaa et El-Eulma.

Principales localites :
Ain Abessa, Ain Arnat, Ain Azal, Ain El Kebir, Ain Lahdjar, Ain Legraj, Ain Oulmene, Ain Roua, Ain Sebt, Ait Naoual Mezada, Ait Tizi, Amoucha, Babor, Bazer Sakhra, Beidha Bordj, Belaa, Beni Aziz, Beni Chebana, Beni Fouda, Beni Hocine, Beni Ouartilene, Bir El Arch, Bir Haddada, Bouandas, Bougaa, Bousselam, Boutaleb, Dehamcha, Djemila, Draa Kebila, El Eulma, El Ouldja, El Ouricia, Guelal Boutaleb, Guelta Zerka, Guenzet, Guidjel, Hamma, Hammam Guergour, Harbil, Ksar El Abtal, Maaouia, Maouaklane, Mezloug, Oued El Barad, Ouled Addouane, Ouled Sabor, Ouled Si Ahmed, Ouled Tebben, Oum Ladjoul, Rasfa, Salah Bey, Serdj El Ghoul, Setif, Tachouda, Talaifacene, Taya, Tella, Tizi N Bechar.

Relief : zones montagneuses ; hautes plaines et lisiere au sud ; altitude maximale 2004 m au Babor ;

pluviometrie entre 600 et 400 mm/an ; principal oued Bousselam.Tourisme

Sites et monuments : ruines romaines, ses oasis eparpillees dans l immensite du desert pres de Beni Aziz, la fontaine Ain el Fouara.Codes postaux

19000Setif, 19002 El Anasser Base, 19003 Fermatou, 19004 Douar Fermatou, 19100 Ain Arnat, 19101 Khalfoun, 19103 El Hachichia, 19104 El Mahdia, 19110 Ain Abbassa, 19111 Bouira, 19111 El Hammam, 19112 Mahouan, 19120 El Ouricia, 19130 Mezloug, 19200 Ain Oulmane, 19201 Guellal, 19203 Melloul, 19220 Ksar el Abtal, 19221 Kherba, 19221 Ouled Mehalla, 19225 Ouled si Ahmed, 19230 Ain Lahdjar, 19231 Ain Remada, 19245 Ain Azal, 19246 Hamma Boutaleb, 19250 Boutaleb, 19261 Addaoua, 19265 Guijel, 19266 Bendieb, 19266 Bir Labiod, 19280 Salah Bey, 19281 Ras Isly, 19285 Ouled Tebben, 19300 Bougaa, 19310 Ain Roua, 19331 El Hadra, 19340 Guenzet, 19341 Kourdjana, 19342 Dar el Hadj, 19342 Meguerba, 19351 Tittest, 19361 O. Ali ben Athmane, 19370 Maouaklane, 19371 Bouamrane, 19400 Ain el Kebira, 19401 Souk el Khmeis, 19421 Ouled Maiza, 19430 Beni Aziz, 19432 Akrif Bnourdim, 19440 Ain Sebt, 19450 Maaouia, 19461 Souk el Djemaa, 19462 Cherufa, 19471 Bida, 19480 Amoucha, 19490 Tizi N bechar, 19495 Oued el Berd, 19500 Boandas, 19511 Izatitene, 19540 Tala Ifacene, 19542 Oued Sebt, 19543 Ain Mergoum, 19600 El Eulma, 19601 Goutali, 19620 Beni Fouda, 19625 Oum Ladjoul, 19626 Hammam Sokhna, 19630 Taya, 19640 Beidha Bordj, 19650 Bir el Arch, 19660 Belaa, 19670 El Ouldja, 19675 Bazer Sakhra, 19676 El Mellah Hamouchi, 19680 Djemila, 19681 El Merdja, 19700 Beni Ourtilane, 19701 Arassa, 19710 Beni Chebana, 19711 Tarfet, 19720 Ain Lagradj, 19721 Beni Hadef, 19730 Beni Mohli
 

  

Copyright - ALGERIE INFORMATION JUIN 2006