Accueil => Wilaya Algerie

MilaSuperficie (km2) : 3407,60

Nombre de communes : 32

Nombre de dairas : 04

Nom des dairas :
Ferdjioua, Chelghoum El-Aid, Gram Gouga, Oued Naja.

Principales localites :
Ahmed Rachedi, Ain Beida Harriche, Ain Mellouk, Ain Tine, Amira Arras, Benyahia Abderrahmane, Bouhatem, Chelghoum Laid, Chigara, Derradji Bousselah, El Mechira, Elayadi Barbes, Ferdjioua, Grarem Gouga, Hamala, Mila, Minar Zarza, Oued Athmania, Oued Endja, Oued Seguen, Ouled Khalouf, Rouached, Sidi Khelifa, Sidi Merouane, Tadjenanet, Tassadane Haddada, Telerghma, Terrai Bainem, Tessala Ldematai, Tiberguent, Yahia Beniguecha, Zeghaia.

Relief :
montagnes au nord (M sid, Aicha, Zougha, El-Halfa) ; hauts plateaux au sud ; climat sec ; oueds Rimel, Nadja, El-Kebir ;

pluviometrie entre 350 mm (sud) et 700 mm (nord).Tourisme

Sites et monuments : l ancienne Mila avec ses vestiges romains et les monuments musulmans, foret de
T sala.Codes postaux

43000 Mila, 43001 Azeba, 43100 Grarem, 43101 Guettara, 43110 Ain Tine, 43130 Chigara, 43140 Hamala, 43150 Sidi Merouane, 43200 Chelgoum Laid, 43201 Boufoula, 43202 Boukarana, 43202 Tahamachet, 43210 Ain Melouk, 43211 Mechtatine, 43220 Tadjenanet, 43230 Ben Yahia, 43240 Oued Athmenia, 43241 Bled Youcef, 43242 Djebel Aougueb, 43243 Boumalek, 43250 Telerghma, 43251 Ben Boulaid, 43260 Oued Seguen, 43270 Ouled Khalouf, 43280 El Mechira, 43301 Fedj M zala, 43316 Beni Guecha, 43320 Tiberguent, 43325 Tassadane, 43331 Ain Beida D. Halfa, 43336 Kef Bouderga, 43337 Merouana, 43338 Ain Trik, 43346 Redjas, 43350 Arres, 43356 Beinen, 43360 Zeghaia, 43365 Ahmed Rachedi, 43370 Rouached, 43371 Sidi Zerrouk, 43376 Zarza, 43380 Tassala.
 

 

  

Copyright - ALGERIE INFORMATION JUIN 2006